یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) ماه آینده پیش بینی قیمت

یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) نمودار ماه پیش بینی شده ماه بعد

جدول پیش بینی ماه آینده

Date Forecasted value Change, %
28.10.2021
thursday
1,161 -0,04 %
29.10.2021
friday
1,161 0,01 %
30.10.2021
saturday
---------//---------
31.10.2021
sunday
---------//---------
01.11.2021
monday
1,159 -0,09 %
02.11.2021
tuesday
1,160 0,11 %
03.11.2021
wednesday
1,161 0,07 %
04.11.2021
thursday
1,161 -0,03 %
05.11.2021
friday
1,159 -0,13 %
06.11.2021
saturday
---------//---------
07.11.2021
sunday
---------//---------
08.11.2021
monday
1,159 0,06 %
09.11.2021
tuesday
1,159 -0,03 %
10.11.2021
wednesday
1,158 -0,09 %
11.11.2021
thursday
1,157 -0,08 %
12.11.2021
friday
1,158 0,08 %
13.11.2021
saturday
---------//---------
14.11.2021
sunday
---------//---------
15.11.2021
monday
1,158 0,02 %
16.11.2021
tuesday
1,159 0,05 %
17.11.2021
wednesday
1,161 0,15 %
18.11.2021
thursday
1,161 0,04 %
19.11.2021
friday
1,162 0,06 %
20.11.2021
saturday
---------//---------
21.11.2021
sunday
---------//---------
22.11.2021
monday
1,163 -0,06 %
23.11.2021
tuesday
1,163 0,06 %
24.11.2021
wednesday
1,165 0,14 %
25.11.2021
thursday
1,167 0,15 %
26.11.2021
friday
1,167 0,07 %
27.11.2021
saturday
---------//---------

Top Cryptocurrency Exchanges

Disclaimer: all predictions are for informational purposes only.